Dealzone.nl heeft al 21142 advertenties!

Aangeboden: OAB: welke uitdagingen brengt onderwijsachterstandenbeleid met zich mee?

Video

Kenmerken:

Omschrijving:

Onlangs verscheen de nieuwe gewichtenregeling “uitleg en verschuivingen in beeld” gepubliceerd in sheet-vorm. Ik neem u vandaag mee in een aantal constateringen uit deze sheet.

In onderwijsachterstandenbeleid (OAB) gaat het om het vergroten van de onderwijskansen van kinderen uit achterstandsmilieus. We hebben het over kinderen die om welke redenen dan ook, maar bijvoorbeeld in geval van immigratie, mogelijkerwijs een achterstand zullen oplopen in hun opleidingskansen ten opzichte van kinderen die de normale geprojecteerde leercurve en –ontwikkelingen (ongeveer) volgen.

Belangrijk onderdeel OAB

Een belangrijk deel van het huidige beleid is de zogenoemde gewichtenregeling. Deze regeling bepaalt de hoogte van de geldstroom voor basisscholen en gemeenten om verwachte achterstanden te neutraliseren. Per 1 januari 2019 gaat deze regeling zeer waarschijnlijk veranderen. De huidige regeling bepaalt op basis van het opleidingsniveau van de ouders hoeveel zogenaamde “gewichtenleerlingen” een school heeft. Er is veel kritiek op deze regeling, omdat de budgetten krimpende zijn. Daarom is het tijd voor een nieuwe set regels.

Niet meer één, maar vijf omgevingsfactoren (en de combinatie ervan) zullen in het nieuwe plan een rol gaan spelen, namelijk de volgende:

-       Opleidingsniveau van vader en het opleidingsniveau van moeder

-       Land van herkomst van de moeder

-       De verblijfsduur van de moeder in Nederland

-       Het gemiddelde opleidingsniveau van de moeders op school

-       Of de ouders in de schuldsanering zitten

Kortom, een heel ander landschap van gegevens. Deze gegevens worden gehaald uit de bestanden van het CBS: het is dus niet aan de school zelf deze gegevens te verzamelen. Dit neemt niet weg dat de gevolgen van de verschuivingen voor scholen enorm kunnen zijn. Om deze reden zijn er diverse instanties die zich bezig houden met het begeleiden van onderwijsinstellingen in dit proces.

Herziende OAB: bent u er al klaar voor? Onderzoek snel de implicaties voor uw instelling!

Informatie

  • Prijs: Nader overeen te komen
  • Geplaatst op: 24-07-2018
  • Bekeken: 434 keren gebruikt worden.
  • Kaart:(indicatie)

Adverteerder

Biedingen

Op deze advertentie kan niet geboden worden.

Copyright Dealzone.nl, alle rechten voorbehouden